HAI PHƯƠNG ÁN THÊM VỐN MỚI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO ĐỀ ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG SÂN BAY LONG THÀNH

          Vừa qua, Quốc hội đã có cuộc thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Trong đó, vấn đề khá nan giải của dự án này chính là nguồn vốn.

          Chính phủ cho biết tổng mức đầu tư của dự án khoảng 23.049 tỷ đồng (ước tính theo thời giá tháng 7/2017). Trong khi đó mới chỉ có 5.000 tỷ đồng được Quốc hội bố trí tại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, như vậy tức là dự án cần tiếp tục bố trí bổ sung nguồn vốn thêm 18.049 tỷ đồng nữa.

          Tại cuộc họp, Chính phủ đưa ra ý kiến rằng Quốc hội cần cân đối bổ sung 18.049 tỷ đồng này từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, để UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đáp ứng tiến độ dự án. Nhiều vị đại biểu Quốc hội rất băn khoăn về nguồn vốn cần bổ sung, khi mà ngân sách hiện rất eo hẹp. Tuy nhiên, trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, để có khoảng 20.000 tỷ đồng cho dự án này, chỉ cẩn tiết kiệm chi thường xuyên mỗi năm khoảng 1%.

          Ở dự thảo nghị quyết về dự án phục vụ phiên thảo luận toàn thể sáng 13/11, tổng mức đầu tư dự án là 22.938 tỷ đồng. Hai phương án về nguồn vốn bổ sung bên cạnh 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội quyết (không có phương án tiết kiệm chi thường xuyên) cũng đã được nêu ra tại dự thảo. Cụ thể:

  • Phương án thứ nhất: Bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội và 2.938 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu; nếu không đủ thì bố trí từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.
  • Phương án thứ hai: Ngân sách Trung ương bố trí bổ sung kinh phí 17.938 tỷ đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện dự án.

          Đồng thời, theo dự thảo nghị quyết, toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách Trung ương. Chính phủ xác định tỷ lệ phân chia phù hợp giữa Trung ương và địa phương để điều tiết khoản thu từ việc khai thác quỹ đất vùng phụ cận sân bay Long Thành theo quy hoạch.

Dự thảo nghị quyết nêu rõ, diện tích đất thu hồi là 5.399,35ha, trong đó 5.000ha là diện tích đất xây dựng sân bay Long Thành; 282,35 ha diện tích khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn; 97ha diện tích phân khu 3 khu tái định cư Bình Sơn và 20ha diện tích nghĩa trang.

Theo chỉ đạo, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Comments

comments

admin Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *