QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG – “MỐI LO HẠI” CHO NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cách đây không lâu, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 26/2017 quy định về quy mô công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Theo đó, nhà ở của người dân muốn cấp phép xây dựng chính thức thì phải có quy hoạch 1/500 hoặc quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý quy hoạch để xem xét.

Theo điều 2 của quyết định đối với đối tượng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì: công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) của tổ chức, cá nhân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì được xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó (trừ công trình xây dựng có mục đích sử dụng gây ô nhiễm môi trường, có nguy cơ cháy, nổ; các công trình theo quy định phải di dời ra khỏi khu dân cư). Trong khi đó, nhà ở của người dân muốn được cấp phép chính thức thì phải đáp ứng được điều kiện là “công tác cấp phép xây dựng thực hiện theo Luật xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan”.

Đối chiếu luật này, điều kiện cấp phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ phải “phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng (tức quy hoạch 1/500) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình thuộc tuyến phố khu vực đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp quy chế quản lý quy hoạch hoặc quy chế quản lý kiến trúc đô thị”.

Quy định này đã đẩy người dân Tp.Hồ Chí Minh vào một thử thách vô cùng khó khăn bởi hiện nay TP.Hồ Chí Minh đã phủ kín quy hoạch 1/2000, tuy nhiên số dự án có quy hoạch thiết kế đô thị chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Do đó, số trường hợp đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép xây dựng không nhiều. Để người dân ở các khu dân cư đã có quy hoạch 1/2000 được cấp phép xây dựng, thì cơ quan chức năng phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế đô thị.

 

Comments

comments

admin Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *